dijous, 28 de juliol de 2011

Santa Trinitat de Saccargia

L'església de Santa Trinitat de Saccargia està entre les esglésies romàniques-pisanes més famoses de Sardenya. Va ser edificada al segle XII per obra de l'ordre Camaldolese i consagrada al 1116. La basílica va pertànyer a un gran monestir del que es poden veure les restes. La façana està revestida a fileres de pedra calcària blanca i a basalt fosc. El nom de l'església Saccargia deriva del sard "sa vaca arza" o sigui la vaca del pèl tacat. L'absis central està enriquit d'un fresc de finals del segle XII. L'obra és un dels pocs exemples de pintura mural romànica a Sardenya.

Cap comentari:

Publica un comentari